Rapporter & Politikker

Rapporter, politikker og forpligtelser

Vores forpligtelse med hensyn til bæredygtighed er fast integreret i vores forretningsstrategi, vores politikker og praksisser. Vi har defineret en køreplan for 2025 og fremefter, som er baseret på en samarbejdende tilgang, som involverer interessenter i at håndtere udfordringer i industrien, dele best practice og fremme positive forandringer. I løbet af de kommende år vil vi arbejde på at reducere Co2-fodaftrykket igennem hele vores værdikæde og opretholde standarderne for fair trade og social lighed. Vi vil give vores medarbejdere mulighed for at blive forandringsagenter i vores organisation ved at blive ambassadører for bæredygtighed, som skal være katalysatorer for intern forandring. Vi vil også fortsat invitere vores interessenter til at involvere sig sammen med os angående bæredygtighed.

Bæredygtighedsrapport

Se mere

Adfærdskodeks

Se mere

Arbejdsmarkedspolitik

Se mere

Formål for bæredygtighed

For at fremme vores arbejde har vi sat os specifikke mål, inddelt i tre hovedemner - arbejdsmiljøet, miljøet og samfundet.

Arbejdsmiljø

• Øge gennemsigtigheden i vores forsyningskæder til at omfatte 3. leds-leverandører i 2025.

• Samarbejde med andre fagfæller i industrien om at forbedre produktionslønninger med 50 procent (baseret på lønniveau i 2018) inden 2024 for at opnå eksistensminimum.

• Sikre gode arbejdsbetingelser for 65.000 arbejdere i 2024.

Miljø

• Reducere vores udslip af drivhusgasser.

• Reducere mængden af emballage- og tekstilspild ved at udfase 75 procent af virgin plast, brugt til emballage og i vores detailled i 2024.

• Øge mængden af bæredygtige materialer i vores produkter med 25 procent i 2024.

Samfund

• Forbedre de samfund, hvor vi er aktive, og etablere bæredygtighed som normen i de regioner, vi arbejder sammen med igennem interessenter.

 

Tidligere bæredygtighedsrapporter

Bæredygtighedsrapport 2021