• Hjem
  • Persondata beskyttelse

Persondata beskyttelse

Almindelige  forretningsbetingelser Hunkemöller B.V.
Indhold:
Artikel 1 - Definitioner 
Artikel 2 - identiteten af iværksætteren 
Artikel 3 – Anvendelsesområde 
Artikel 4 - Tilbuddet 
Artikel 5 - Aftaler 
Artikel 6 - Fortrydelsesret ved levering af produkter 
Artikel 7 - Udgifter forbundet med fortrydelsesretten 
Artikel 8 - Bortfald af fortrydelsesretten 
Artikel 9 - Prisen 
Artikel 10 - Kontraktmæssigheder og garanti 
Artikel 11 - Opfyldelse og levering 
Artikel 12 - Betaling 
Artikel 13 - Fremgangsmåde for reklamationsret 
Artikel 14 - Brug af personlige oplysninger 
Artikel 15 - Uoverensstemmelser

1. Definitioner

De følgende betegnelser har følgende mening i overensstemmelse med formålet for disse almindelige forretningsbetingelser:

  1. Hunkemöller B.V. (herefter også betegnet som ”Hunkemöller”) – den kollektive enhed der sælger produkter til forbrugere gennem fjernsalg;
  2. Forbruger (herefter også betegnet som ”du”, ”dig” og ”din”) – en fysisk person, som ikke handler på baggrund af et erhverv eller en profession, eller er erhvervsdrivende, og som indgår en fjernaftale med Hunkemöller;
  3. Fjernaftale – en aftale i henhold til hvilken Hunkemöller udelukkende bruger én eller flere fjernkommunikationsteknikker som del af et system, der organiseres til fjernsalg af produkter frem til indgåelse af den pågældende aftale;
  4. Fjernkommunikationsteknik – et middel hvis formål er at indgå en aftale, uden at du og Hunkemöller mødes på samme tid i det samme rum;
  5. Fortrydelsesfrist – en frist indenfor hvilken du har ret til at fortryde;
  6. Fortrydelsesret – din ret til at fortryde en fjernaftale indenfor fortrydelsesfristen;
  7. Dag – kalenderdag;
  8. Leveringsaftale – en fjernaftale, der dækker en række af produkter, hvor pligten til at levere og/eller indkøbe er spredt over tid;
  9. Fremtidssikret medie – et hvilket som helst middel, der gør Hunkemöller i stand til at opbevare information, der er henvendt til dig personligt, på en måde der i fremtiden gør det muligt at slå op i den gemte information og reproducere informationen uden ændringer.

2. Detaljer om Hunkemöller B.V.

Hunkemöller B.V.

har kontor i Amsterdam, Holland, og forretningssted på

Liebergerweg 28
1221JS Hilversum, Holland
Telephone number: +31 35 646 5412
Email address: customerservice@hunkemoller.com

Chamber of Commber-nummer: 70913358
VAT-nummer: NL 8585.08.503.B.01


HQ office in Demark to serve the Scandinavian countries

The new address of the office is:
Hunkemöller Denmark A/S
Ørestads Boulevard 69, 2. tv
2300 København S
Denmark

 

3. Anvendelsesområde

3.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forbindelse med ethvert tilbud fra Hunkemöller og i forbindelse med enhver fjernaftale indgået mellem Hunkemöller og dig.

3.2 Du vil blive oplyst om teksten i disse almindelige forretningsbetingelser på Hunkemöllers hjemmeside før indgåelse af enhver fjernaftale.

3.3 I tilfælde af indgåelse af en fjernaftale ved brug af et elektronisk middel, kan teksten i disse almindelig forretningsbetingelser leveres til dig i elektronisk form, før fjernaftalen indgås, på en måde så det nemt er muligt for dig at gemme dem på et fremtidssikret medie. Hvis dette ikke er muligt inden indgåelse af en fjernaftale, vil du blive meddelt, hvor du kan gøre dig bekendt med disse almindelige forretningsbetingelser i elektronisk form, og at de gratis vil blive sendt til dig via et elektronisk middel eller på anden vis.

3.4 Hunkemöller forbeholder sig til enhver tid retten til at revidere disse almindelige forretningsbetingelser med det forbehold, at de nye almindelige forretningsbetingelser ikke får virkning i forhold til en aftale, der allerede er indgået, og heller ikke får virkning før Hunkemöller uploader dem på denne hjemmeside.

 

4. Tilbud

4.1 I tilfælde af at et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, da vil dette eksplicit fremgå af tilbuddet. Alle tilbud vil blive gjort til genstand for den eksplicitte betingelse, at den pågældende vare kun vil blive leveret så længe lager haves.

4.2 Et tilbud vil indeholde en forståelig og præcis beskrivelse af det tilbudte produkt. Beskrivelsen vil være så tilpas detaljeret, så du er i stand til at vurdere det pågældende tilbud ordentligt. I tilfælde af at Hunkemöller gør brug af illustrationer vil de sandfærdigt afbillede produkter, og/eller de serviceydelser der tilbydes. Hunkemöller er ikke bundet af åbenlyse fejl eller mangler i et tilbud.

4.3 Alle tilbud vil indeholde følgende information for at belyse dine rettigheder og forpligtelser, hvis du accepterer tilbuddet. Først og fremmest vil følgende fremgå: Prisen inklusiv skat, leveringsomkostninger, måden hvorpå den pågældende aftale indgås og hvordan den indgås, om der er fortrydelsesret, måden hvorpå der betales og leveres, eller hvordan aftalen gennemføres, fristen for accept af tilbuddet eller tilbuddets gyldighedsperiode, om aftalen bliver arkiveret efter indgåelsen, måden hvorpå du kan få adgang til aftalen, måden hvorpå du kan blive bekendt med de måder, hvorpå du kan gøre indsigelser før en aftale er indgået, og måden du kan hæve aftalen, før den er indgået.

 

5. Aftaler

5.1 Med forbehold af bestemmelserne i punkt 4 ovenfor, sker en indgåelse af en aftale på tidspunktet, hvor du accepterer det pågældende tilbud, og hvor alle betingelser, der er indgået i denne sammenhæng, er opfyldt.

5.2 I tilfælde af at du elektronisk accepterer et tilbud, vil Hunkemöller øjeblikkeligt og elektronisk bekræfte modtagelse af din acceptmeddelelse.

5.3 I tilfælde af at en aftale er indgået elektronisk, vil Hunkemöller bruge egnede teknologiske og organisatoriske midler til at sikre den elektroniske overførsel af data, og Hunkemöller vil sørge for, at der er et sikkert webmiljø. Hvis du foretager en elektronisk betaling, vil Hunkemöller bruge egnede sikkerhedsforanstaltninger.

5.4 Hunkemöller vil oplyse dig om følgende informationer i forbindelse med de pågældende produkter for at sikre, at informationerne kan anvendes og gemmes på fremtidssikrede medier på en måde, hvor de er nemt tilgængelige på Hunkemöllers hjemmeside: (a) Hunkemöllers kontaktoplysninger og e-mailadresse og postadresse som du kan bruge til at indgive en klage; (b) betingelserne for fortrydelse og hvordan du kan anvende din fortrydelsesret, eller en tydelig og forståelig meddelelse om bortfald af fortrydelsesretten; (c) information om eksisterende tjenesteydelser efter salget og enhver garanti; (d) den information der er vedtaget i punkt 4.3 ovenfor i disse almindelige forretningsbetingelser, med mindre Hunkemöller allerede havde stillet denne information til rådighed for dig før den pågældende aftale var gennemført.

5.5 I tilfælde af at Hunkemöller påtager sig levering af en serie af produkter eller tjenesteydelser, vil bestemmelserne i punkt 5.4 kun gælde for den første levering.

6. Fortrydelsesret

6.1 Når du har købt et produkt, har du ret til at fortryde den pågældende aftale indenfor 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen begynder dagen efter, at du har modtaget det pågældende produkt.

6.2 Du er forpligtet til at behandle produktet og emballagen forsigtigt i dette tidsrum. Du må kun udpakke og bruge produktet i det omfang, som det er nødvendigt for at vurdere, om du ønsker at beholde produktet eller ej. I tilfælde af at du gør brug af din fortrydelsesret, skal du returnere produktet og alt tilbehør, som måtte være leveret af Hunkemöller, i den oprindelige tilstand og indpakning i overensstemmelse med enhver rimelig og klar instruktion fra Hunkemöller.

 

7. Udgifter forbundet med fortrydelsesretten

7.1 Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil du udelukkende være ansvarlig for at skulle betale returomkostningerne.

7.2 I tilfælde af at du allerede har betalt et beløb, refunderer Hunkemöller beløbet så hurtigt som muligt og ikke senere end 14 dage efter, at varen er returneret.

 

8. Bortfald af fortrydelsesretten

8.2 I de tilfælde hvor du ikke har en fortrydelsesret, vil Hunkemöller klart angive dette i det pågældende tilbud, eller i hvert fald inden en aftale er indgået.

 

9. Prisen

9.1 Prisen på et tilbudt produkt vil ikke blive forhøjet i løbet af den gyldighedsperiode, der står beskrevet i forbindelse med tilbuddet med forbehold for prisforhøjelser på grund af ændrede skatte- og momstakster.

9.2 Enhver prisforhøjelse der sker indenfor 3 måneder efter indgåelse af en aftale, vil kun være tilladt, hvis det er på grund af en retlig afgørelse eller bestemmelse.

9.3 Alle priser i tilbud er inklusiv moms.

 

10. Kontraktmæssigheder og garanti

10.1 Hunkemöller garanterer, at det pågældende produkt er i overensstemmelse med den indgåede aftale, de specifikationer der er fastsat i det pågældende tilbud, rimelige krav om ordentligt håndværk og/eller anvendelighed, og/eller de pågældende retlige bestemmelser og/eller national lovgivning på det tidspunkt hvor aftalen er indgået.

10.2 Enhver garantiordning fra Hunkemöller, producenten eller importøren vil ikke have indflydelse på de rettigheder og forpligtelser, som du kan gøre gældende i relation til Hunkemöller ifølge loven eller i henhold til den pågældende fjernaftale for så vidt angår Hunkemöllers manglende overholdelse af sine forpligtelser.

 

11. Opfyldelse og levering

11.1 Hunkemöller vil udvise den størst mulige omsorg, når en ordre er gennemført.

11.2 Adressen, som du oplyser til Hunkemöller, betragtes som leveringsstedet.

11.3 Med forbehold for bestemmelserne i punkt 4 i disse almindelige forretningsbetingelser, vil Hunkemöller hurtigst muligt opfylde enhver ordre som accepteres, men ikke senere end indenfor 30 dage. I tilfælde af forsinkelse, eller hvis det er umuligt at levere en ordre, eller kun dele af den, vil du få besked om dette ikke senere end 30 dage efter ordrens modtagelse. I et sådant tilfælde har du ret til at fortryde den pågældende ordre uden at det pådrager dig udgifter.

11.4 I tilfælde af fortrydelse i forbindelse med punkt 11.3, vil Hunkemöller refundere beløbet, som du har betalt, så snart som muligt og ikke senere end indenfor 30 dage efter en sådan fortrydelse.

11.5 Hunkemöller bærer risikoen for enhver beskadigelse og/eller bortkomst af et produkt, indtil produktet er leveret til dig.

 

12. Betaling

12.1 Hvis ikke andet er aftalt, vil du skulle betale alle forfaldne beløb ved brug af et kreditkort eller en bankoverførsel, inden Hunkemöller accepterer din ordre.

12.2 Du har pligt til at meddele Hunkemöller om enhver ukorrekthed i de betalingsdetaljer, som bliver leveret eller nævnt.

 

13. Fremgangsmåde for reklamationsret

13.1 Hunkemöller har en fremgangsmåde for reklamationer, der er blevet oplyst på tilstrækkelig vis, og som vil håndtere reklamationer i overensstemmelse med denne fremgangsmåde, som det fremgår på Hunkemöllers hjemmeside.

13.2 Enhver reklamation der omhandler gennemførelsen af en aftale, skal fremføres forståeligt og klart og skal fremsendes til Hunkemöller på mail eller på skrift, så snart du opdager en mangel ved varen. De nødvendige kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden og under punkt 2 i disse almindelige forretningsbetingelser.

13.3 Alle reklamationer der sendes til customerservice@hunkemoller.com, vil få et svar så hurtigt som muligt, men ikke senere end indenfor 14 dage efter modtagelse af reklamationen. I tilfælde hvor det er forudsigeligt, at behandling af en reklamation vil tage længere tid, vil Hunkemöller give dig besked indenfor 14 dage med kvittering for modtagelsen og en vurdering af, hvornår du vil modtage et mere detaljeret svar.

 

14. Brug af personlige oplysninger

14.1 Hunkemöller vil udelukkende anvende enhver personlig oplysning, som du leverer til brug for en transaktion, til gennemførelse af den pågældende ordre. Med forbehold af dit eksplicitte samtykke, vil Hunkemöller ikke anvende sådanne oplysninger til et kommercielt formål andet end det ovenfor nævnte formål og til at præsentere lignende tilbud.

 

15. Uoverensstemmelser

15.1 Kontrakter mellem Hunkemöller og som disse generelle betingelser gælder kun nederlandsk ret med undtagelse af Wien Sales konventionen (CISG). Eventuelle tvister skal altid indgives til anmeldelse af den kompetente ret i Amsterdam af retten.
 

**Bilag I: Fortrydelsesformular

 Fortrydelsesformula

 

 

 

.  Almindelige  forretningsbetingelser Hunkemöller Medlemskort

 

A. Definitioner

De forneden fremhævede betegnelser har følgende mening:

Hunkemöller:

Det private selskab med begrænset hæftelse, der har dets hovedkontor på Hunkemöller B.V., Liebergerweg 28, (1221 JS), Hilversum;

Medlemskort:

Kortet der udstedes af Hunkemöller i forbindelse med Medlemskort-programmet;

Hunkemöller-medlem:

Indehaveren af et Medlemskort;

Medlemskort-programmet:

Loyalitetsprogrammet udviklet af Hunkemöller, som giver kunderne adgang til rabatter, herunder ved at opspare kredit på deres Medlemskort;

Medlemskort kundeservice:

Den kundeservice der er oprettet for Medlemskortet;

Butik(ker):

Kundeservice-programmet;
Hunkemöllers butikker og webbutikker i Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

 

B. Anvendelsesområde

1.   Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for Hunkemöllers Medlemskort-program og for anvendelse af Medlemskortet i forbindelse med Medlemskort-programmet. Medlemskort-programmet tilbydes af Hunkemöllers butikker og webbutikker i følgende lande: Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.
 

C. Køb og aktivering af Medlemskortet

1.   
Når Hunkemöller-medlemmet har købt et kort i butikken og er registreret ved kassen eller gennem registreringsblanketten, vil hun modtage en mail for at færdiggøre hendes profil. Når Hunkemöller-medlemmet er registreret online, vil hun modtage en mail, der bekræfter registreringen. I den efterfølgende velkomstmail modtager Hunkemöller-medlemmet en velkomst-voucher i digital form. Hvis Hunkemöller-medlemmet registrerer sig fra et af de lande, hvor vi kun har webbutik, så modtager Hunkemöller-medlemmet en 10% velkomstrabat til brug i webbutikken.
2.   Siden 15. februar 2012 har det været muligt at oprette et medlemkort via Hunkemöller-app'en i Holland og Tyskland. Dette app-baserede Medlemskort er gratis og digitalt. Medlemskort-nummeret vises i app'en ved hjælp af en QR-kode. Registrering af Medlemskort-programmet er identisk med fremgangsmåden for det fysiske kort. App'en viser også et overblik over saldoen på Passion Point. Inkluderet i app'en er en rabatkupon til kunden.
3.   Ved at gennemføre registreringen, der bliver nævnt under punkt C.1 og C.2, deltager Hunkemöller-medlemmet i Medlemskort-programmet, som er underlagt disse almindelige betingelser.
4.   Ved at registrere Medlemskortet opnår Hunkemöller-medlemmet følgende fordele: Eksklusive online velkomstgaver der giver rabatter på op til 10% på online-sortimentet afhængig af hvordan registreringen blev oprettet, opsparing frem mod ekstra rabatter i tillæg til kreditter, særlige invitationer til events for medlemmer, eksklusive nyhedsmails om trends og særlige tilbud (valgfrit), individualiserede anbefalinger og råd, kontinuerlig adgang til en personlig konto og muligheden for at deltage i kreditordningen, der er beskrevet under punkt E og F. Medlemskortet består af en brochure med 3 velkomst-vouchers: En rabat på 5 euro (€5) på næste køb, en rabat på 15% på nattøj og et skræddersyet servicekort. Disse vouchers er gyldige i 3 måneder fra dagen, hvor Medlemskortet bliver købt.
5.   Deltagelse i Medlemskort-programmet gælder kun kunder med hjemmeadresse i Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien. Medlemskort-programmet er udelukkende gyldigt i disse lande.
 

D. Brug

1.   Efter registrering, ved brug af registreringsformen der refereres til under punkt C.2, kan Hunkemöller-medlemmet bruge hendes Medlemskort.  
2.   Medlemskortet er streng personligt kan ikke overføres til andre. Hunkemöller beholder ejendomsretten over Medlemskortet. Hvert kort kan kun registreres til én e-mail-adresse.  
 

E. Kreditordning

1.   Hunkemöller-medlemmer kan optjene Passion Point ved brug af et gyldigt Medlemskort. Hver gang der bruges ti euro cent (€0,10) optjenes ét Passion Point. Hver gang der optjenes 500 Passion Point, modtager Hunkemöller-medlemmet en rabat på fem euro (€5*). For at optjene 500 Passion Point skal en person bruge mindst halvtreds euro (€50) indenfor et år. De halvtreds euro (€50) behøver ikke blive brugt på en gang; det henviser til det totale beløb, der skal handles for indenfor et enkelt år (startende fra Medlemskortets ikrafttræden).  
2.   Alle indkøb i butikkerne (inkl. webbutikkerne) (med undtagelse af indkøb foretaget med Hunkemöller-gavekort og særlige tilbud (se G.1)) tages i betragtning i forhold til det samlede beløb. Det samlede beløb udregnes ved at sammenlægge de indkøb, som Hunkemöller-medlemmet har foretaget.  
3.   Den eneste måde at registrere det samlede beløb er ved fremvisning af et gyldigt Medlemskort.  
4.   Når de 500 Passion Point er nået, bliver de automatisk konverteret til en rabat. Hunkemöller-medlemmet er dermed berettiget til at modtage fem euro (€5*) i afslag i prisen og vil få besked om dette på en mail og/eller på kvitteringen.  
5.   Hunkemöller-medlemmet har maksimalt ét år fra køb af Medlemskortet til at købe for halvtreds euro (€50), som angivet under punkt E.2. Ethvert beløb der ligger under halvtreds-euro-grænsen (€50) vil udløbe efter det pågældende år, eller tidligere i tilfælde af ophævelse af/eller ophævelse af deltagelse i Medlemskort-programmet, som angivet under henholdsvis punkt J og I.  
6.   En Passion Point balance på mellem 1 og 499 points kan bruges til flere forskellige kuponer i app’en (udgivelsesdato for app’en: Efter d. 20/3-2017). Kunden kan finde disse vouchers på Membercard siden i app’en. Et eksempel på en kupon kan være: 20% rabat på en vare af eget valg. For at få denne kupon kan man eksempelvis bytte 200 Passion Points for at opnå rabatten, som kan benyttes i en butik eller online. Alle kuponer har forskellige udløbsdatoer. Efter indløsning af kuponen bliver Passion Pointene automatisk trukket fra kundens point balance. Hvis kunden returnerer produktet bliver pointene ikke ført tilbage til point balancen. Det er ikke muligt at ombytte kuponer til kontanter. Kuponerne kan ikke kombineres med andre kuponer eller tilbud og er kun gyldige i Hunkemöllers app eller i butikkerne. Kuponen kan kun bruges en gang og er kun gyldig i 15 minutter. Efter dette tidsrum kan man købe kuponen igen ved at ombytte flere Passion Points. Kunden vil modtage en ny online kode eller QR kode, som kan bruges i butikken. Hunkemöller forbeholder sig rettigheden til at ændre betingelser for alle kuponer.  
7. Kunder kan få 100 Passion Points for fuld registrering. Kunden skal udfylde det følgende obligatoriske felter for at modtage pointene: Fornavn, efternavn, e-mailadresse, land, Membercard nummer (hvis det kræves), fødselsdato, køn, bh størrelse, trusse størrelse, 1 Sexy shape og 1 Favourite Fit. Ved en delvis registrering kan kunden altid fuldende sin registrering senere for at modtage de 100 Passion Points. Registreringen kan ske via hjemmesiden, app’en eller i butikken.
8. Passion Points kan også optjenes gennem andre aktiviteter end indkøb i butikker eller webbutikker. I sådanne tilfælde tildeler Membercard-programmet gratis bonus-Passion Point til Hunkemöller Member. Dette sker, når Hunkemöller Member aktivt deltager i en Hunkemöller Facebook-, webbutik- eller mail-aktivitet. Max. 100 Passion Points pr. kalender måned. Du modtager kun point for hvert like og/eller kommentar på et offentligt Hunkemöller opslag som er en af de 5 seneste opslag. 
9. Nogle gange om året tildeler Hunkemöller Passion Point bonusser på særligt udvalgte varer, events eller kampagner. Det er udelukkende Hunkemöller, der kan bestemme, hvad der skal være omfattet, og Hunkemöller vil behørigt angive disse ved brug af Passion Point-logoet, hvor det klart angives, hvor mange Passion Point, der kan optjenes. Hvis varer returneres eller byttes, som har været købt med Passion Point, krediteres de pågældende Passion Point tilbage på Membercardet. Alt der returneres eller byttes, er underlagt reglerne i den pågældende butik efter udstedelse af en gyldig kvittering.  

*Point-værdien i Danmark & Sverige er: 450 Passion Point (450 kr.) = 45 kr. afslag. Point-værdien for resten af Europa er: 500 Passion Points = 5 euro rabat.


F. Konvertering af kredit til rabatter

1.   Kredit kan konverteres til rabatter i alle butikker ved fremvisning af et gyldigt og registreret Membercard i alle butikker, online og i app’en.  
2.   Hunkemöller Member kan se sine køb og samlede beløb (optjente kredit) ved at gå ind på www.hunkemoller.dk eller i app’en.
Information om det samlede beløb og optjent kredit kan ligeledes blive oplyst i butikkerne.
3.   Hunkemöller Members optjente kredit kan udelukkende konverteres til kontantrabatter. Når kreditten konverteres, kan Hunkemöller Members rabat 
derfor aldrig overstige prisen på produktet i forhold til hvilken rabatten bruges.  
4.   Optjent kredit kan ikke bruges til at købe gavekort så som Hunkemöllers Lingeriekort. Optjent kredit kan ikke bruges som betaling i forhold til ændringer eller forsendelsesomkostninger. Da proteser og protese-brystholdere ikke er en del af Hunkemöllers standardsortiment, vil køb af disse produkter ikke kvalificere 
til brug af kredit på Membercardet.  
 

G. Særlige tilbud & Passion hjulet (herefter kaldet ’konkurrencen’)

1.  Et registreret Hunkemöller-medlem kan gøre brug af Hunkemöllers særlige tilbud. Disse tilbud sammensættes af Hunkemöller. Sådanne tilbud er kun gældende i løbet af tilbudsperioden og kun så længe lager haves.  
2.  Denne ‘konkurrence’ er organiseret af Hunkemöller International B.V. Den er kun gyldig for medlemmer med den nyeste version af Hunkemöller app’en
(udgivet efter d. 20-03-2017).
3.  For at vinde en af præmierne skal deltageren være et registreret Member af My Hunkemöller.
4.  Funktionaliteten i app’en er ikke altid tilgængelig og kan tilføjes og fjernes indenfor bestemte kampagner i 2017. Members kan tilgå Passion hjulet ved at åbne 
app’en og via navigationslinjen i bunden klikke på ”mere” og så klikke på ”Passion hjulet/Weel of passion”.
5.  Vores Member kan deltage i denne konkurrence ved at dreje på hjulet, herefter vil en præmie eller ingen præmie besked vises automatisk. 
6.  Vores Member kan kun dreje på hjulet under konkurrencen og maksimalt 1 gang pr. 24 timer. Præmiepuljen med antal af præmier sættes op på forhånd, så en vinderchance bliver kalkuleret for den individuelle deltager. Hunkemöller forbeholder sig retten til at ændre på dette på et hvilket som helst tidspunkt. 
Når præmiepuljen er tom beslutter Hunkemöller, om der skal sættes en ny pulje op, eller om funktionaliteten bliver slået fra. 
7.  Der er 3 typer af præmier, som kan vindes. Præmierne kan variere fra land til land og sprog, som vores Member har valgt i sin app. 
Der bliver i alt uddelt 70.203 præmier i denne konkurrence, fordelt på alle de deltagende lande: Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Danmark, Østrig 
og Sverige. Alle deltagere af samme vinderchance på 10%.
8.  Præmierne i den nuværende konkurrence er: 
Passion Points: Når vores Member deltager i denne konkurrence, har han/hun en chance for at vinde 3.333, 333, 33 eller 13 Passion Points. Disse point bliver 
tilføjet til Membercard kontoen for vores Member indenfor 24 timer. Passion Points er gyldige i 12 måneder. Når et Member har opsparet 500 Passion Points, 
så bliver de automatisk omdannet til shopperabat på 45 kr. Dette sker også automatisk indenfor 24 timer. Al shopperabat er gyldig i 3 måneder fra denne dato. 
Alle Passion Points mellem 1 og 499 kan benyttes til belønninger i app’en afhængig af tilgængelighed og hvor mange point der skal bruges for at ”købe” 
belønningen. Fysiske præmier: Når et Member deltager i kampagnen, vil han/hun få chancen for at vinde en fysisk præmie: Et gavekort til en værdi af 750 kr. 
et gavekort til en værdi af 450 kr. eller et gavekort til en værdi af 200 kr. Når vores Member vinder denne præmie, så bliver der udløst en automatisk besked, 
som sendes til deltagerens app indbakke. Her vil Hunkemöller bede om leveringsadresse på deltageren, så vi kan sende præmien. Vinderen har 5 hverdage til at respondere på beskeden, herefter har vinderen ikke ret til at gøre krav på sin præmie længere. 
9.   Hunkemöller vil udelukkende bruge kontaktinformation givet af deltagerne i ‘konkurrencen’ til at kommunikere vedr. ’konkurrencen’. Disse informationer bliver
kun gemt til dette formål og vil blive slettet efterfølgende. 
10. Det deltagende Member skal være minimum 18 år. 
11. Hunkemöller forbeholder sig retten til at ændre, tilføje til eller afslutte ‘konkurrencen’ og betingelserne for denne på alle tidspunkter, på alle måder uden 
yderligere annoncering herom. 
12. Hunkemöller kan ikke holdes ansvarlig, på nogen vis, for tab, forsinkelser eller tekniske fejl som skyldes internet udbydere eller andre deltagende parter. 
13. Ved at deltage i ‘konkurrencen’ accepterer deltagerne disse betingelser og alle beslutninger, som Hunkemöller er nødsaget til at tage for at sikre en 
retfærdig afslutning på denne ‘konkurrence’ i tilfælde af begivenheder uden for Hunkemöllers kontrol. 
14. Alle klager vedr. ‘konkurrencen’ skal sendes på skrift til Hunkemöller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. 
Hunkemöller vil respondere på skrift eller over telefonen inden for 3 uger efter modtagelse af klagen. 
15. Konkurrencen er underlagt Hollandsk lovgivning. I Holland er konkurrencen underlagt reglerne for det Hollandske reklamekodeks (Nederlandse Reclamecode) 
og Code of Conduct for Promotional Games of Chance (Gedragscode voor promotionele kansspelen).
16. Ved deltagelse accepterer deltageren de givne betingelser. 

Givet af Hunkemöller B.V. i Hilversum, The Netherlands, marts 2017
 

H. Ændringer

1.   Hunkemöller forbeholder sig retten til at tilbagekalde eller ændre de særlige tilbud, der er nævnt under punkt G.1, eller at lave nye tilbud, og kan gøre således på et hvilket som helst tidspunkt og under alle omstændigheder.  
2.   Hunkemöller forbeholder sig også retten til at lave ændringer til rabatterne, der tildeles Hunkemöller-medlemmet, hver gang der købes for halvtreds euro (€50).  
3.   Hunkemöller-medlemmet vil på forhånd blive informeret om enhver ændring enten på e-mail eller på hjemmesiden www.hunkemoller.dk  
4.   Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker at ændre, tilføje eller fjerne data, der er blevet gjort tilgængeligt for Hunkemöller i forbindelse med Medlemskort-programmet, kan hun indsende sin forespørgsel gennem hendes konto på www.hunkemoller.dk. Hvis alle Hunkemöller-medlemmets data er fjernet, kan hendes kredit ej længere konverteres.  
 

I. Afmelding af deltagelse

1.   Hunkemöller-medlemmer kan til enhver tid afmelde deres deltagelse af Medlemskort-programmet.  
2.   For at afmelde deltagelse af Medlemskort-programmet, skal Hunkemöller-medlemmet gå ind på ”deregister”-siden på www.hunkemoller.dk.  
3.   Så snart deltagelsen er afmeldt, er medlemskortet ikke længere gyldigt. Al kredit, som Hunkemöller-medlemmet har optjent, kan kun konverteres til rabatter før afmeldingen. Så snart at deltagelsen er blevet afmeldt, er det ikke længere muligt at optjene eller konvertere kredit ved brug af Medlemskortet.  
4.   Hvis Hunkemöller-medlemmet begår svig eller bedrageri, leverer ufuldstændige eller urigtige oplysninger, handler i strid med disse almindelige betingelser, 
misbruger sine tildelte rettigheder, eller begår enhver anden handling til skade for Hunkemöller og/eller dens butikker, er Hunkemöller berettiget til, 
uden forringelse af nogen af dens rettigheder, at tilbagekalde Medlemskortet med øjeblikkelig virkning og annullere enhver optjent kredit.  
 

J. Ophævelse af programmet

1.   Hunkemöller forbeholder sig retten til enhver tid at ophæve Medlemskort-programmet. Hunkemöller-medlemmet vil få besked om ophævelsen ikke senere end 3 måneder på forhånd. Indtil ophævelsesdagen kan Hunkemöller-medlemmet fortsat optjene og konvertere kredit. Så snart Medlemskortet er ophævet som følge af dette punkt (J), kan der ej længere optjenes eller konverteres kredit.  
 

K. Tab, tyveri eller fejl på Medlemskortet

1.   Hvis Medlemskortet er tabt eller bliver stjålet eller ikke fungerer efter hensigten, skal Hunkemöller-medlemmet kontakte Hunkemöller omkring dette så hurtigt som muligt, hvorefter Hunkemöller blokerer Medlemskortet og fremsender et gratis, nyt Medlemskort så hurtigt som muligt. For at få et nyt medlemskort 
bedes du ringe på +31 (0) 35 6465412 (kundeservice i Hilversum) eller lægge vejen forbi en Hunkemöller-butik. 
Enhver kredit der er optjent på dit gamle Medlemskort, vil blive overført til dit nye Medlemskort.  
2.   Indtil modtagelse af dit nye Medlemskort kan du blive ved med at optjene kredit ved at oplyse dit postnummer og din adresse hver gang, at du køber varer.  
 

L. Privatlivets fred

1.   Medlemskort-programmet involverer behandlingen af personlige og andre data, der indtastes af Hunkemöller-medlemmet i forbindelse med registreringen. 
Disse data bliver behandlet for korrekt at kunne gennemføre ansøgningen og for at kunne besvare spørgsmål og foretage ændringer i relation til Medlemskortet. Derudover, til de Hunkemöller-medlemmer som har ønsket dette, bruges de personlige data til at levere information om produkter og tilbud fra Hunkemöller 
og/eller én eller flere af dens samarbejdspartnere. Hvis Hunkemöller-medlemmet derefter vælger, at hun ikke ønsker at modtage denne information, 
kan hun angive dette på hendes konto på www.hunkemoller.dk.

Endelig bør det bemærkes, at information om Hunkemöller-medlemmets indkøb gemmes. Disse data bruges til at udføre analyser ved at sammenkæde salgs-/indkøbsdata med kundedata. Dette gør Hunkemöller i stand til at optimere sortimentet og tilbuddene, så det stemmer mere overens med Hunkemöller-medlemmernes ønsker.  

2.   Registreringen af personlige data, som der refereres til ovenfor under punkt L.1, er meddelt den hollandske databeskyttelses-myndighed. En kopi af registreringen er gemt hos Hunkemöller og er tilgængelig for gennemsyn. Ingen af de registrerede persondata vil blive gjort tilgængelige for tredjepart, med mindre det er tilladt som følge af persondataloven, hvis det er angivet på registreringsblanketten, eller hvis det er nødvendigt for udstedelsen og/eller brugen af kortet og/eller den deraf følgende fastlæggelse af beløb.    

3. Hunkemöller-medlemmet har ret til at gennemse hendes data og har ret til at anmode om at få ændret og/eller fjernet hendes data. For at sende en
sådan anmodning, kontakt venligst:

Hunkemöller B.V., Membercard Customer Service
Antwoordnummer 1085, 
1200 WB Hilversum, Holland.  

4.   Se også vores privatlivserklæring  

     

Land              Servicenummer  

Østrig                    0800-102306  
Belgien                  0800-39038  
Kroatien                8009602  
Tjekkiet                 800701587  
Danmark               80251286  
Finland                 0800-177711  
Frankrig                0800-940607  
Italien                    0800-123568  
Luxembourg         8002 6454  
Holland                 088-2255888  
Polen                    8001124513  
Portugal                800787778  
Slovenien             80080324  
Spanien                900 828982  
Sverige                 020 796151  
Storbritannien       0800-3680351    

 

M. Ansvarsbegrænsning

1.   Hunkemöller er ikke ansvarlig for enhver uautoriseret brug af Medlemskortet eller Hunkemöller-medlemmets eller tredjeparts svigagtig eller 
bedrageriske konvertering af kredit.  
 

N. Andre bestemmelser

1.   Hunkemöller forbeholder sig retten til at revidere disse almindelige forretningsbetingelser. Fra og med datoen for en sådan revidering er den 
nuværende og alle tidligere versioner af de almindelige forretningsbetingelser ej længere gældende.
2.   Disse generelle forretningsbetingelser og Medlemskort-programmet er underlagt hollandsk lovgivning.
3.   Enhver strid kan udelukkende afgøres af en kompetent domstol i Amsterdam

 

**Bilag I: Fortrydelsesformular

 FortrydelsesformulaVersion: 15-01-2024