-20% PÅ HELE KOLLEKTIONEN | ENDNU:

Almindelige forretningsbetingelser Hunkemöller Medlemskort

 

A. Definitioner

De fremhævede betegnelser nedenfor har følgende betydning:

Hunkemöller:

Det private selskab med begrænset ansvar Hunkemöller B.V., inklusive dets datterselskaber. Hunkemöller B.V. har hovedkontor på Liebergerweg 28, (1221 JS) Hilversum i Nederlandenes;

Medlemskort:

Kortet der udstedes af Hunkemöller i forbindelse med loyalitetsprogrammet;

Hunkemöller-medlem:

Indehaveren af et medlemskort;

Medlemskort-programmet:

Et loyalitetsprogram udviklet af Hunkemöller, som giver kunderne adgang til rabatter, herunder ved at opspare rabat på deres medlemskort;

Medlemskort kundeservice:

Den kundeservice der er etableret for henvendelser ang. medlemskort;

(Online) butik(ker):

Hunkemöller har butikker og webshops i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Østrig & England.

B. Anvendelsesområde

1. De almindelige forretningsbetingelser gælder for Hunkemöllers loyalitetsprogram og for anvendelse af medlemskortet i forbindelse med loyalitetsprogrammet. Loyalitetsprogrammet tilbydes af Hunkemöllers butikker og webbutikker i følgende lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Østrig & England.

C. Køb og aktivering af medlemskort

1. Når et medlem af Hunkemöller har købt et medlemskort i butikken og er registreret ved kassen eller gennem registreringsblanketten, vil hun modtage en e-mail for at færdiggøre sin profil. Når medlemmet er registreret online, vil hun modtage en mail, der bekræfter registreringen. I den efterfølgende velkomstmail, modtager hun en velkomst-voucher i digital form. Hvis medlemmet registrerer sig fra et af de lande, hvor vi kun har webbutik, så modtager hun en 10% velkomstrabat til brug online.
2. Siden 15. februar 2012 har det været muligt at oprette et medlemkort via Hunkemöller-app'en i Holland og Tyskland. Dette app-baserede medlemskort er gratis og digitalt. Medlemskortnummeret vises i app'en ved hjælp af en QR-kode. Tilmelding til loyalitetsprogrammet er identisk med fremgangsmåden for det fysiske kort. App'en viser også et overblik over saldoen på Passion Point. Inkluderet i app'en er en rabatkupon til kunden.
3. Ved at gennemføre registreringen, og aktivere medlemskortet online, deltager medlemmet i loyalitetsprogrammet og er dermed underlagt de almindelige betingelser (nævnt under punkt C.1 og C.2)


4. Ved at registrere medlemskortet opnår medlemmet følgende fordele: optjene Passion Points & shopperabat (beskrevet i punkt E og F), mulighed for at vinde Passion Points via Passionshjulet, eksklusive personlige belønninger og medlemstilbud, nyhedsbreve med de seneste kollektioner & trends (valgfrit), personlige anbefalinger & råd, samt adgang til personlig konto.


5. Deltagelse i loyalitetsprogrammet gælder kun de med hjemmeadresse i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Østrig & England. Loyalitetsprogrammet er kun gyldigt i disse lande.


6. Aldersgrænsen for tilmelding til loyalitetsprogrammet er 12 år og for at kunne bestille varer online, skal medlemmet være mindst 16 år.

 

D. Brug

1. Ved registrering via registreringsblanketten, der refereres til under punkt C.2, kan medlemmet bruge hendes medlemskort.
2. Medlemskortet er udelukkende personligt og kan ikke overføres til andre. Hunkemöller bibeholder retten over eedlemskortet. Hvert medlemskort kan kun registreres til én e-mailadresse.
3. Det er kun tilladt at anvende maximalt ét medlemskort per kunde.

E. Kreditordning

1. Hunkemöller-medlemmer kan optjene Passion Point ved brug af et gyldigt Medlemskort. Hver gang der bruges ti euro cent (€0,10) optjenes ét Passion Point. Hver gang der optjenes 500 Passion Point, modtager Hunkemöller-medlemmet en rabat på fem euro (€5*). For at optjene 500 Passion Point skal en person bruge mindst halvtreds euro (€50) indenfor et år. De halvtreds euro (€50) behøver ikke blive brugt på en gang; det henviser til det totale beløb, der skal handles for indenfor et enkelt år (startende fra Medlemskortets ikrafttræden). Passion Points kan ikke ombyttes til kontanter.
2. Alle indkøb i butikkerne (inkl. webbutikkerne) (med undtagelse af indkøb foretaget med Hunkemöller-gavekort og særlige tilbud (se G.1)) tages i betragtning i forhold til det samlede beløb. Det samlede beløb udregnes ved at sammenlægge de indkøb, som Hunkemöller-medlemmet har foretaget.
3. Den eneste måde at registrere det samlede beløb er ved fremvisning af et gyldigt Medlemskort.
4. Når de 500 Passion Point er nået, bliver de automatisk konverteret til en rabat. Hunkemöller-medlemmet er dermed berettiget til at modtage fem euro (€5*) i afslag i prisen og vil få besked om dette på en mail og/eller på kvitteringen.
5. Hunkemöller-medlemmet har maksimalt ét år fra køb af Medlemskortet til at købe for halvtreds euro (€50), som angivet under punkt E.2. Ethvert beløb der ligger under halvtreds-euro-grænsen (€50) vil udløbe efter det pågældende år, eller tidligere i tilfælde af ophævelse af/eller ophævelse af deltagelse i Medlemskort-programmet, som angivet under henholdsvis punkt J og I.
6. En Passion Point balance på mellem 1 og 499 points kan bruges til flere forskellige kuponer i app’en. Kunden kan finde disse vouchers på Membercard siden i app’en. Et eksempel på en kupon kan være: 20% rabat på en vare af eget valg. Med denne kupon kan du ombytte 200 Passion Point for at få denne rabat, som kan bruges i en butik, online eller i appen. Alle kuponer har forskellige udløbsdatoer. Efter indløsning af kuponen bliver Passion Pointene automatisk trukket fra kundens point balance. Hvis kunden returnerer produktet bliver pointene ikke ført tilbage til point balancen. Det er ikke muligt at ombytte kuponer til kontanter. Kuponerne kan ikke kombineres med andre kuponer eller tilbud og er kun gyldige i Hunkemöllers app eller i butikkerne. Kuponen kan kun bruges en gang og er kun gyldig i 15 minutter. Efter dette tidsrum kan man købe kuponen igen ved at ombytte flere Passion Points. Kunden vil modtage en ny online kode eller QR kode, som kan bruges i butikken. Hunkemöller forbeholder sig rettigheden til at ændre betingelser for alle kuponer.
7. Passion Points kan også optjenes gennem andre aktiviteter end indkøb i butikker eller webbutikker. I sådanne tilfælde tildeler Membercard-programmet gratis bonus-Passion Point til Hunkemöller Member.
8. Nogle gange om året tildeler Hunkemöller Passion Point bonusser på særligt udvalgte varer, events eller kampagner. Det er udelukkende Hunkemöller, der kan bestemme, hvad der skal være omfattet, og Hunkemöller vil behørigt angive disse ved brug af Passion Point-logoet, hvor det klart angives, hvor mange Passion Point, der kan optjenes. Hvis varer returneres eller byttes, som har været købt med Passion Point, krediteres de pågældende Passion Point tilbage på Membercardet. Alt der returneres eller byttes, er underlagt reglerne i den pågældende butik efter udstedelse af en gyldig kvittering.

*Point-værdien i Danmark & Sverige er: 450 Passion Point (450 kr.) = 45 kr. afslag. Point-værdien for resten af Europa er: 500 Passion Points = 5 euro rabat.


F. Konvertering af kredit til rabatter

1. Kredit kan konverteres til rabatter i alle butikker ved fremvisning af et gyldigt og registreret Membercard i alle butikker, online og i app’en.
2. Hunkemöller Member kan se sine køb og samlede beløb (optjente kredit) ved at gå ind på www.hunkemoller.dk eller i app’en.
Information om det samlede beløb og optjent kredit kan ligeledes blive oplyst i butikkerne.
3. Hunkemöller Members optjente kredit kan udelukkende konverteres til kontantrabatter. Når kreditten konverteres, kan Hunkemöller Members rabat derfor aldrig overstige prisen på produktet i forhold til hvilken rabatten bruges.
4. Optjent kredit kan ikke bruges til at købe gavekort så som Hunkemöllers Lingeriekort. Optjent kredit kan ikke bruges som betaling i forhold til ændringer eller forsendelsesomkostninger. Da proteser og protese-brystholdere ikke er en del af Hunkemöllers standardsortiment, vil køb af disse produkter ikke kvalificere til brug af kredit på Membercardet.
5. Du kan max bruge DKK 180 shopperabat pr. ordre.

 

G. Særlige tilbud & Passionshjulet (herefter kaldet ’konkurrencen’)

1. Et registreret Hunkemöller-medlem kan gøre brug af Hunkemöllers særlige tilbud. Disse tilbud sammensættes af Hunkemöller. Sådanne tilbud er kun gældende i løbet af tilbudsperioden og kun så længe lager haves.
2. Et registreret Hunkemöller-medlem, der har downloadet appen, kan dreje Passion-hjulet. Denne funktion i appen er ikke tilgængelig hele tiden og vil blive slå til og fra inden for visse tidsperioder. Medlemmer kan få adgang til Passion-hjulet ved at åbne appen, klikke på banneret på hjemmesiden eller tilgå spillet via profilsiden. Spillets fulde vilkår og betingelser kan ses i selve spillet.


H. Ændringer

1. Hunkemöller forbeholder sig retten til at tilbagekalde eller ændre de særlige tilbud, der er nævnt under punkt G.1, eller at lave nye tilbud, og kan gøre således på et hvilket som helst tidspunkt og under alle omstændigheder.
2. Hunkemöller forbeholder sig også retten til at lave ændringer til rabatterne, der tildeles Hunkemöller-medlemmet, hver gang der købes for halvtreds euro (€50).
3. Hunkemöller-medlemmet vil på forhånd blive informeret om enhver ændring enten på e-mail eller på hjemmesiden www.hunkemoller.dk
4. Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker at ændre, tilføje eller fjerne data, der er blevet gjort tilgængeligt for Hunkemöller i forbindelse med Medlemskort-programmet, kan hun indsende sin forespørgsel gennem hendes konto på www.hunkemoller.dk . Hvis alle Hunkemöller-medlemmets data er fjernet, kan hendes kredit ej længere konverteres.
 

I. Afmelding af deltagelse

1. Hunkemöller-medlemmer kan til enhver tid afmelde deres deltagelse af Medlemskort-programmet.
2. For at afmelde deltagelse i Medlemskabsprogrammet skal Hunkemöller-medlemmet sende en e-mail til privacy@hunkemoller.com.
3. Så snart deltagelsen er afmeldt, er medlemskortet ikke længere gyldigt. Al kredit, som Hunkemöller-medlemmet har optjent, kan kun konverteres til rabatter før afmeldingen. Så snart at deltagelsen er blevet afmeldt, er det ikke længere muligt at optjene eller konvertere kredit ved brug af Medlemskortet.
4. Hvis Hunkemöller-medlemmet begår svig eller bedrageri, leverer ufuldstændige eller urigtige oplysninger, handler i strid med disse almindelige betingelser,
misbruger sine tildelte rettigheder, eller begår enhver anden handling til skade for Hunkemöller og/eller dens butikker, er Hunkemöller berettiget til,
uden forringelse af nogen af dens rettigheder, at tilbagekalde Medlemskortet med øjeblikkelig virkning og annullere enhver optjent kredit.
 

J. Misbrug af programmet

Hvis Hunkemöller-medlemmet begår svig, giver ufuldstændige eller forkerte oplysninger, handler i strid med disse almindelige vilkår og betingelser, misbruger de rettigheder, der er tildelt hende, eller begår andre handlinger, som Hunkemöller og/eller deres butikker pådrager sig skade af, har Hunkemöller ret til, uden at dette berører nogen af deres rettigheder, at blokere eller tilbagekalde medlemskortet med øjeblikkelig virkning og/eller annullere påløbne point og/eller annullere køb foretaget ved at gøre det. Det samme gælder, hvis Hunkemöller-medlemmet ændrer, forfalsker, underminerer eller på anden måde skader (inklusive hacker) sit medlemskort eller forsøger at gøre nogle af disse ting. Forsøg på svig eller en anden uautoriseret handling kan blive registreret og kan resultere i, at Hunkemöller-medlemmet nægtes at kunne bruge sit medlemskort.

K. Ophævelse af programmet

Hunkemöller forbeholder sig retten til enhver tid at ophæve Medlemskort-programmet. Hunkemöller-medlemmet vil få besked om ophævelsen ikke senere end 3 måneder på forhånd. Indtil ophævelsesdagen kan Hunkemöller-medlemmet fortsat optjene og konvertere kredit. Så snart Medlemskortet er ophævet som følge af dette punkt (I), kan der ej længere optjenes eller konverteres kredit.
 

L. Tab, tyveri eller fejl på Medlemskortet

1. Hvis Medlemskortet er tabt eller bliver stjålet eller ikke fungerer efter hensigten, skal Hunkemöller-medlemmet kontakte Hunkemöller omkring dette så hurtigt som muligt, hvorefter Hunkemöller blokerer Medlemskortet og fremsender et gratis, nyt Medlemskort så hurtigt som muligt. For at få et nyt medlemskort
bedes du ringe på +31 (0) 35 6465412 (kundeservice i Hilversum) eller lægge vejen forbi en Hunkemöller-butik.
Enhver kredit der er optjent på dit gamle Medlemskort, vil blive overført til dit nye Medlemskort.
2. Indtil modtagelse af dit nye Medlemskort kan du blive ved med at optjene kredit ved at oplyse dit postnummer og din adresse hver gang, at du køber varer.

3. Hvis en tredjepart får uautoriseret (digital eller fysisk) adgang til medlemskortet og/eller loginoplysninger, er dette på Hunkemöller-medlemmets egen risiko.

M. Privatlivets fred

The Membercard Programme involves the processing of the Hunkemöller Member's personal data, including the personal data entered by the Hunkemöller Member in the registration window and the Hunkemöller Member's purchase history. Hunkemöller is committed to protecting all personal data. See our privatlivserklæring for more information on the personal data that Hunkemöller processes and how the personal data are used in relation to the Membercard Programme, and the Hunkemöller Member's rights as a data subject.

Country (EN)

Service number

Austria

0800-102306

Belgium

0800-39038

Croatia

8009602

Czech Republic

800701587

Denmark

80251286

Finland

0800-177711

France

0800-940607

Italy

0800-123568

Luxembourg

8002 6454

Netherlands

088-2255888

Poland

8001124513

Portugal

800787778

Slovenia

80080324

Spain

900 828982

Sweden

020 796151

UK

0800-3680351

N . Ansvarsbegrænsning

Hunkemöller er ikke ansvarlig for enhver uautoriseret brug af Medlemskortet eller Hunkemöller-medlemmets eller tredjeparts svigagtig eller bedrageriske konvertering af kredit. Hunkemöller er heller ikke ansvarlig for tyveri (inklusive brug af et Hunkemöller-medlems loginoplysninger af uautoriserede tredjepart), tab, forfalskning eller misbrug af medlemskortet. Hunkemöller refunderer under ingen omstændigheder resterende kreditværdi.
 

O. Andre bestemmelser

1. Hunkemöller forbeholder sig retten til at revidere disse almindelige forretningsbetingelser. Fra og med datoen for en sådan revidering er den
nuværende og alle tidligere versioner af de almindelige forretningsbetingelser ej længere gældende.
2. Disse generelle forretningsbetingelser og Medlemskort-programmet er underlagt hollandsk lovgivning.
3. Enhver strid kan udelukkende afgøres af en kompetent domstol i Amsterdam.

 

Version: 12-04-2021